Chính sách bảo mật

 

1. VỀ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN    
Thông tin cá nhân: Họ & tên, địa chỉ Email, Số điện thoại, Giới tính 
Chúng tôi chỉ yêu cầu quý khách cung cấp một số thông tin thêm mà chúng tôi cần ví dụ ngày sinh, địa chỉ nhằm mục đích xác nhận thông tin
Trong quá trình giao dịch thanh toán trực tiếp tại Website chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hơn đã thanh toán, các thông tin về số tài khoản ngân hàng sẽ không được lưu giữ 
 

2. VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN 
Mọi thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và website đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống website
Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng để: 

- Cung cấp một số tiện ích nâng cao về chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng
- Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website
- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam 
Chephamsinhhoc3H.com xin cam kết sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm cam kết của chúng tôi được ghi trong chính sách bảo mật này.   
Tuy nhiên, khách hàng không nên trao đổi những thông tin thanh toán, giao nhận của mình cho bên thứ 3 khác để tránh rò rỉ thông tin. 
Chế phẩm sinh học 3H hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kì trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Chephamsinhoc3H.com, vui lòng liên hệ số điện thoại 0368700322 hoặc Mail: chephasinhhoc3H.com@gmail.com 

3. VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO BÊN THỨ BA

Chephamsinhhoc3H.com không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừu trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của phía cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt hoặc quý khách có những hành động vi phạm pháp luật 

 


Đã thêm vào giỏ hàng